(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

تخلیه چربی دهانی

 

اسلایدهای عمل جراحی تخلیه چربی دهان (چربی بوکال) در قالب 8  اسلاید

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 1

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 2

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 3

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 4

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 5

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 6

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 7

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net

 

تخلیه چربی دهانی (چربی بوکال) - اسلاید 8

ایران فیس لیفت -www.Iranfacelift.net