(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

لیف مانکنی ابرو توام با لیفت چشم

 

بیمار قبل از انجام عمل جراحی لیفت مانکنی ابروها و لیفت چشمها

 

بیمار بلافاصله بعد از انجام لیفت مانکنی ابروها و لیفت چشمها

ورم در قسمت پیشانی بوضوح مشهود است

عکس فوق بیمار را ۴ روز بعد از عمل جراحی لیفت مانکنی ابرو ها و لیفت چشمها نشان میدهد.

ورم در حال انتشار به سمت پایین صورت است

 

عکس فوق بیمار را ۷ روز بعد از عمل جراحی لیفت مانکنی ابروها و لیفت چشمها نشان میدهد

ورم منتشر صورت مشهود است

 

عکس فوق ده روز بعد از عمل بلافاصله بعد از کشیدن بخیه های پشت چشم را نشان میدهد. بدلیل تاخیر در کشیدن بخیه ها قدری لبه های زخم برجسته بنظر میرسد که موقتی است

 

عکس فوق ۱۹ روز بعد از عمل جراحی از بیمار گرفته شده است (۱۳۹۳/۱۲/۲۰)

 

عکس فوق بعد از ۲۶ روز که از عمل جراحی بیمار گذشته است گرفته شده است (تاریخ عکس ۱۳۹۳/۱۲/۲۷)

جای برش جراحی لیفت چشمها مشهود است ولی نسبت به عکس هفته قبل جای برشها کمرنگ تر شده اند .

بطور معمول بعد از روز دهم بیمار مجاز به استفاده از مواد آرایشی برای پشت چشمها می باشد بدون آنکه مشکلی برایشان ایجاد شود

 

منتظر سایر عکسها بمانید

ایران فیس لیفت