(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌پنج‌شنبه, 1397/10/27 21:49

تعرفه اعمال جراحی زیبایی وزارت بهداشت

 

تعرفه اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷

حق العمل جراح  به قرار ذیل می باشد:

هر K معادل ۴۲۹۰۰ تومان

بعنوان مثال: 15K = 15 * 42900  که به آن هزینه بیهوشی و اتاق عمل و وسایل مصرفی اضافه میگردد.

لیفت لب ---------------------------------------- 90K

عمل زیبایی پلک فوقانی --------------------------- 90K

عمل زیبایی پلک تحتانی بدون شلی پلک -------------------------- 92K

عمل زیبایی پلک تحتانی با رفع شلی پلک ----------------------- 188k

پر کردن گودی پلک فوقانی با جابجایی چربی با پایه عروقی ------- 162K

پرکردن گودی پلک تحتانی با جابجایی چربی با پایه عروقی -------- 214K

کشیدن گوشه چشمها از طریق دریل و فیکس به استخوان شامل زیبایی پلکها --- 276k

لیفت ابرو و پیشانی از ناحیه شقیقه ------------------------------- 120K

کوتاه کردن پیشانی-----------------------------------90k

لیفت گونه ----------------------------------------------------218K

پتوزهر پلک (افتادگی مادرزادی پلک)--------------------------------------72k

قرار دادن پروتز چانه--------------------------------------64K

قرار دادن پروتز گونه ------------------------------------ 160K

قرار دادن پروتز فک------------------------------------- 188K

لیفت گردن---------------------------------------- 188K

عمل جراحی زیبایی بینی اولیه----------------------------120K

عمل جراحی زیبایی بینی ثانویه---------------------------140K

قرار دادن پروتز پایه بینی---------------------------------- 10K

ابدومینوپلاستی ----------------------------------------165K

ترمیم ناف----------------------------------------------57K

قرار دادن پروتز باسن----------------------------------200K

قرار دادن پروتز سینه-----------------------------------132K

کوچک کردن سینه ها------------------------------------240K

بالا کشیدن سینه ها  ---------------------------------------180K

تراش پوست صورت -----------------------------------60K

ساکشن غبغب----------------------------------------- 48K

مینی فیس لیفت---------------------------------------- 120K

لیفت قسمت میانی صورت( خط خنده)---------------------- 218K

تزریق چربی به هر ناحیه آناتومیک------------------------38K

لیپوساکشن اندام فوقانی ؛ تحتانی و تنه به تفکیک هر ناحیه----- 45K

تصحیح نوک پستان فرورفته یا بلند ----------------  -----70K

قرار دادن پروتز لبها ---------------------------------- 90K

برجسته کردن لبها با عمل جراحی ------------------------180K

ادامه دارد منتظر بمانید