(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

خنده اسبی و کجی خنده

 

در عکس فوق بیمار خنده اسبی یا خنده لثه ای واضح دارد

همان بیمار در لبخند ملایم تا متوسط لبخند کج دارد

بیمار فوق دو هفته بعد از عمل جراحی رفع خنده اسبی و کجی لبخند

 

بیمار فوق ۲۰ روز بعد از اصلاح خنده اسبی و کجی لبخند

 

بیمار فوق ۳ ماه بعد از عمل جراحی و درحال نهایت لبخند