(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌یکشنبه, 1396/02/3 17:08

اعطای تخفیف

به پاس زحمات معلمین دبستانی شاغل و بازنشسته در خصوص تمامی هزینه های اعمال جراحی اعلام شده ، 50٪ تخفیف اعمال خواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک آموزش پرورش الزامی می باشد.

--------------------------------------

برای ...