(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

انواع پروتز گونه

 

 

مدل آناتومیک (1)       (در 3 سایز)

 

 

-------------------------------------------------

مدل آناتومیک (2)       (در3 سایز)

--------------------------------------------------------------

 

 

مدل اکستندد       (در 3 سایز)

-------------------------------------------------------

 

 

مدل پروفایل         ( در 4 سایز)

 

---------------------------------------------------------

 

 

مدل ترکیبی            (در 3 سایز)

 

 پروتزهای گونه سایر شرکت های معتبر بزودی در این بخش اضافه میگردد