(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

جراحی پف زیر چشم

 

 عمل جراحی پف زیر چشم (تخلیه چربی ) بدون برش پوست در قالب 18 اسلاید

 

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید 1

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید 2

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید3

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید4

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید5

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید6

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید7

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید8

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید9

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید10

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید11

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید12

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید13

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید14

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید15

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید16

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید17

 

عمل جراحی پف زیرچشم بدون برش پوست اسلاید18( بیمار بلافاصله بعد از عمل - سیاهی زیر چشم مربوط به جوهر هنگام علامتگذاری است )

 

 

منتظر بمانید